GDPR bepaalt dat mensen eigenaar blijven van hun gegevens. Als je deze verzamelt om bijvoorbeeld een nieuwsbrief te sturen of aankopen bij te houden in een klantensysteem, moet je steeds drie dingen doen:

1. toestemming vragen,

2. informeren,

3. beveiliging garanderen.

Om hieraan te voldoen, moet je misschien nog wijzigingen aanbrengen in de manier waarop je persoonlijke gegevens verzamelt via inschrijvingsformulieren.

Hoe je inschrijvingsformulier aanpassen?

  • Vertel waarom je het mailadres of andere gegevens vraagt. Weet dat je de gegevens voor niets anders mag gebruiken. Formuleer het bijvoorbeeld zo: 'Laat hier je e-mailadres achter om onze nieuwsbrief te ontvangen.'
  • Vraag expliciet toestemming om gegevens te verzamelen en te verwerken. Hoe je dat doet, leg je uit in een privacy policy. Is deze al GDPR-proof?
  • Voeg een checkbox toe aan de inschrijvingsformulieren. Wanneer mensen deze aanvinken, geven ze aan ‘akkoord te gaan met de privacy policy’. Enkel bij akkoord mag je de gegevens verwerken en bewaren.
  • Voorzie een dubbele optin. Wanneer mensen zich inschrijven, ontvangen ze een e-mail met een link. Pas wanneer ze deze link aanklikken, zijn ze ingeschreven.

Wat brengt het u op?

De GDPR-vereisten zijn best ingrijpend. Maar je krijgt er ook iets voor terug. Want de gegevens die je via het inschrijvingsformulier verzamelt, zijn correcter. Het e-mailadres is geverifieerd. Tegelijkertijd verkleint het risico op klachten achteraf. Iemand die zich inschrijft, heeft de mogelijkheid zich volledig te informeren over jouw doel. In dit artikel vind je voorbeelden van correcte formulieren voor e-mailmarketing.