Actievoorwaarden Videogesprek

We raden u aan de Actievoorwaarden aandachtig te lezen zodat er geen misverstanden ontstaan rond het videogesprek van onze experten. Indien u vragen heeft, kan u ons contacteren via digitaleversnelling@telenetgroup.be

De Digitale Versnelling is een gratis consult per video call van ongeveer 2 uur (het “Videogesprek”), uitgevoerd door een zelfstandige expert (in verschillende domeinen die betrekking hebben op digitaal ondernemen, zoals website, e-commerce, social media, measurement, conversie, e-mailmarketing, branding en security) handelend in opdracht van Telenet Business, waarbij de Ondernemer advies kan bekomen over online business doen en digitale toepassingen. De inhoud en duur van het Videogesprek zijn variabel en kunnen aangepast worden naargelang de situatie en de noden van de Ondernemer. Het Videogesprek strekt zich echter niet uit tot advies over of interventies aan de (eventuele) Telenet-installatie van de Ondernemer.

Het Videogesprek is voorbehouden voor (gevestigde en startende) zelfstandigen (m.i.v. vrije beroepen) en kleine bedrijven (de “Ondernemer”).  De Ondernemer hoeft geen Telenet klant te zijn. Elke Ondernemer kan wel slechts 1 Videogesprek aanvragen. De Ondernemer dient het Videogesprek aan te vragen via de website van De Digitale Versnelling. Het Videogesprek wordt ingepland op basis van de beschikbaarheid en capaciteitsplanning van Telenet Business. Telenet Business behoudt zich steeds het recht voor een Videogesprek op basis van gegronde redenen (vb. fraude, misbruik, …) te weigeren. Wenst de Ondernemer het Videogesprek te annuleren, dan dient hij dat te doen ten laatste 48 uur voor de aanvang van het Videogesprek.

Enkel het Videogesprek op zich (verplaatsing en werkuren van de expert) is gratis. Diensten of apparatuur die door het bedrijf naar aanleiding van het Videogesprek vrijblijvend bij Telenet Business zouden worden afgenomen, zullen de Ondernemer worden gefactureerd. Indien het bedrijf n.a.v. het Videogesprek zou beslissen de expert een opdracht aan te bieden, gebeurt dit rechtstreeks tussen het bedrijf en de expert; het bedrijf kan Telenet Business hiervoor niet aanspreken.

Telenet Business stelt alles in het werk om kundige experten aan te stellen en rekening te houden met de feedback van Ondernemers die reeds het Videogesprek hebben genoten, in de hoop dat het Videogesprek enige meerwaarde zou betekenen voor de Ondernemers; Telenet Business garandeert echter niet dat het Videogesprek beantwoordt aan de verwachtingen van de Ondernemer, noch dat het Videogesprek een positieve impact zal hebben op de businessresultaten. Eventuele handelingen (vb. aanpassingen aan de website of de sociale mediakanalen van de Ondernemer) die tijdens het Videogesprek op vraag van het bedrijf worden uitgevoerd door de expert gebeuren onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Ondernemer; de Ondernemer kan Telenet Business hiervoor niet aanspreken.

Het Videogesprek is geen verworven recht en Telenet Business kan de voorwaarden (o.a. inhoud, concept, periodiciteit, duur …) op elk moment aanpassen. De Algemene Voorwaarden van Telenet Business van toepassing op producten en diensten bestemd voor kleine bedrijven & zelfstandigenzijn voor het overige van toepassing op het Videogesprek.