Privacy

Verwerking van persoonsgegevens

Om deel te nemen aan De Digitale Versnelling moet je je als “ondernemer” of “digitale expert” registreren. We vragen jou eerst om je bedrijfsgegevens in te vullen. Daarna dien je een profiel aan te maken. Goed om weten: je kan met meerdere profielen onder 1 bedrijf en BTW nummer registreren. Je dient hiervoor wel telkens opnieuw de volledige registratieprocedure te doorlopen. Een profiel aanmaken kan door je Google account of Linkedin account te koppelen. Via deze manier halen we jouw voornaam, achternaam, e-mailadres en profielfoto op. Een derde methode is dat je zelf een e-mailadres en wachtwoord kiest.

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen dus worden verwerkt: identificatiegegevens (bijv. naam, voornaam, taal, geslacht), contactgegevens (vb. adres, email, telefoonnummer), professionele gegevens, gegevens i.v.m. het gebruik van het Platform zoals: profielfoto, korte beschrijving, lange beschrijving (optioneel), van welke regio je opdrachten wilt ontvangen, de (sub)domeinen waarin je gespecialiseerd bent, links naar je website, Facebook, LinkedIn pagina en andere (allemaal optioneel). 

Telenet verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats om het Platform en haar functionaliteiten ter beschikking te kunnen stellen. Zo zal de voornaam en profielfoto bijvoorbeeld zichtbaar zijn in beoordelingen. Daarbuiten is het ook mogelijk dat de persoonsgegevens worden gebruikt om fraude of inbreuken tegen te gaan of om te voldoen aan welbepaalde wettelijke verplichtingen. Indien de betrokkene dat aangeeft, kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt om nieuwsbrieven met betrekking tot het Platform te sturen; men kan zich later steeds uitschrijven en/of de persoonsgegevens aan te passen. De persoonsgegevens die via het Platform worden verzameld, worden niet gebruikt voor direct marketing doeleinden.

Indien je er voor kiest om niet langer lid te zijn van De Digitale Versnelling als ondernemer of digitale expert en nadat je jouw account hebt afgesloten, zal jouw profiel – en daarmee ook je persoonsgegevens – op het platform direct worden verwijderd. Jouw posts en likes (voor de digitale expert) blijven evenwel bestaan maar zullen worden ondertekend als ‘team Digitale Versnelling’ (met uitzondering van teksten waarbij je handmatig je naam hebt bijgeschreven, wat we systeemtechnisch niet kunnen traceren en markeren).

Je hebt het recht het team van de Digitale Versnelling van Telenet te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Voor het uitoefenen van je privacy-rechten kan je als Telenet klant terecht op Mijn Telenet. Heb je geen Mijn Telenet of ben je geen klant, dan helpen we je graag verder in onze Telenet winkelpunten. Meer informatie omtrent je privacy-rechten en de formaliteiten bij het uitoefenen van jouw rechten (vb. verificatie van jouw identiteit) kan je terugvinden in het Telenet Privacybeleid onder artikel 8.

Meer details over de verwerking van je persoonsgegevens (bijv. bewaring van persoonsgegevens en doorgifte van persoonsgegevens) lees je in het Telenet Privacybeleid. Het Telenet Privacybeleid is o.a. beschikbaar via de Telenet Klantendienst en op https://www2.telenet.be/nl/privacy/
Heb je een vraag over de verwerking van je persoonsgegevens en vind je het antwoord niet terug in dit Privacybeleid of onze online FAQ, contacteer ons dan via dit formulier en vermeld daarbij het woord ‘privacy’ in de titel. Ben je Telenet Business klant? Dan kan je dit formulier gebruiken.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat uw persoonsgegevens volgens de wet worden verwerkt. Indien u een klacht hebt in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Telenet of indien u een procedure wenst op te starten voor een bemiddeling, dan kan u zich wenden tot https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.