Actievoorwaarden

We raden u aan de Actievoorwaarden aandachtig te lezen zodat er geen misverstanden ontstaan rond het bezoek van onze experten. Indien u vragen heeft, kan u ons contacteren via digitaleversnelling@telenetgroup.be

De Digitale Versnelling is een gratis bezoek van ongeveer 2 uur, uitgevoerd door een zelfstandige expert in website, e-commerce, social media, measurement, conversie, e-mailmarketing en security handelend in opdracht van Telenet Business, waarbij de klant advies kan bekomen over online business doen en digitale toepassingen. De inhoud en duur van het bezoek zijn variabel en kunnen aangepast worden naargelang de situatie en de noden van de klant. Het bezoek strekt zich echter niet uit tot advies over of interventies aan de Telenet-installatie van de klant.

Het “De Digitale Versnelling”-bezoek is voorbehouden voor kleine bedrijven en zelfstandigen met een ondernemingsnummer, dit is voor alle bedrijven en dus niet exclusief voor Telenet klanten. Elk bedrijf heeft recht op 1 Digitale Versnelling-bezoek per jaar. Het bezoek gaat door op de zetel of het exploitatieadres van de vragen partij, het bedrijf, zoals ingegeven door het bedrijf tijdens het registratieproces. Om een zo efficiënt en nuttig mogelijk bezoek te kunnen aanbieden, raadt Telenet Business de klant aan het bezoek te organiseren op een moment en in een ruimte waar de expert ongestoord ontvangen kan worden. De klant dient het bezoek aan te vragen via de website van De Digitale Versnelling. Het bezoek wordt ingepland op basis van de beschikbaarheid en capaciteitsplanning van Telenet Business. Telenet Business behoudt zich steeds het recht voor een Digitale Versnelling-bezoek op basis van gegronde redenen (vb. fraude, misbruik, …) te weigeren. Wenst het bedrijf de gemaakte afspraak te annuleren, dient het dat te doen ten laatste 48 uur voor de aanvang van de afspraak.

Enkel het bezoek op zich (verplaatsing en werkuren van de expert) is gratis. Diensten of apparatuur die door het bedrijf naar aanleiding van het bezoek vrijblijvend bij Telenet Business zouden worden afgenomen, zullen de klant worden gefactureerd. Indien het bedrijf n.a.v. het bezoek zou beslissen de expert een opdracht aan te bieden, gebeurt dit rechtstreeks tussen het bedrijf en de expert; het bedrijf kan Telenet Business hiervoor niet aanspreken.

Telenet Business stelt alles in het werk om kundige experten aan te stellen en rekening te houden met de feedback van bezochte bedrijven die reeds het bezoek van een Digitale Versnelling-expert hebben genoten, in de hoop dat het Digitale Versnelling-bezoek enige meerwaarde zou betekenen voor de bedrijven; Telenet Business garandeert echter niet dat het Digitale Versnelling-bezoek beantwoordt aan de verwachtingen van de zaakvoerder, noch dat het bezoek een positieve impact zal hebben op de businessresultaten van het bedrijf. Eventuele handelingen (vb. aanpassingen aan de website of de sociale mediakanalen van de klant) die tijdens het bezoek op vraag van het bedrijf worden uitgevoerd door de expert gebeuren onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van het bedrijf; de klant kan Telenet Business hiervoor niet aanspreken.

Het Digitale Versnellings-bezoek is geen verworven recht en Telenet Business kan de voorwaarden (o.a. inhoud, concept, periodiciteit, duur …) op elk moment aanpassen. De “Algemene Voorwaarden – kleine bedrijven & zelfstandigen” van Telenet Business zijn voor het overige van toepassing op het Digitale Versnelling-bezoek.