Big data, AI, machine learning, deep learning, de termen zijn alomtegenwoordig vandaag. Sommige believers schrijven zelfs haast magische eigenschappen toe schrijven aan artificiële intelligente. De mogelijkheden van AI zijn dan ook immens maar uiteraard dient alles in perspectief geplaatst te worden en kent deze technologie, net zoals alle andere, ook tekortkomingen.  Los van de hype is het natuurlijk wel zo dat datagedreven gedigitaliseerde bedrijven steeds meer voorsprong nemen op de concurrentie. Dat wordt vandaag in COVID 19-tijden waarin fysiek winkelen op veel plaatsen verboden is en thuiswerken verplicht, wel heel erg duidelijk. Op (korte) termijn zal AI als technologie matuur worden, een democratisering doormaken en bijgevolg elke sector grondig gaan transformeren. Maar hoe bereid je je voor om AI te integreren binnen uw onderneming? Hieronder geef ik 4 tips om uzelf klaar te stomen voor wat onvermijdelijk komt.

  1. Leer het concept AI kennen

AI en machine learning modellen zijn complex om te bouwen maar je hoeft geen kennis te hebben van de ingewikkelde algoritmiek om de grote concepten van AI te begrijpen. Enig inzicht in de mogelijkheden, maar ook beperkingen, van de technologie zal helpen om te evalueren of een investering erin voor uw bedrijf opportuun is. Met een aantal kernprincipes, zoals bijvoorbeeld classificatie, forecasting of clustering, te leren kennen kom je al ver. Daarnaast kan je uiteraard ook onderzoeken welke toepassingen bij gelijkaardige bedrijven geïmplementeerd werden.

Om uzelf wat in te lezen in het onderwerp zijn er heel wat online cursussen of trainingen beschikbaar. Een goede en laagdrempelige start kan de gratis AI cursus zijn die Agoria ontwikkelde: hierin zijn enerzijds een aantal theoretische concepten terug te vinden en anderzijds een heel aantal erg concrete use cases. Via onze eigen website kan je ook een aantal zeer concrete AI toepassingen binnen diverse business units ontdekken.

  1. Breng uw data en bedrijfsprocessen in kaart

AI modellen worden gebouwd met data, dus om te kunnen starten moet je als bedrijf voldoende en kwalitatieve data verzamelen. Breng in kaart in welke systemen u vandaag allemaal data bijhoudt, denk aan CRM of ERP pakketten maar vergeet ook de historische gegroeide spreadsheets niet. Eens duidelijk wordt welke data waar gestockeerd wordt zal het makkelijker zijn om zicht te krijgen op eventuele ontbrekende data die dan bijgevolg kan verzameld worden.

AI of machine learning toepassingen zullen geïntegreerd worden in bedrijfsprocessen, soms zijn dit nieuwe processen maar veelal gebeurt dit binnen reeds bestaande processen. Maak daarom een overzicht van knelpunten binnen de bestaande bedrijfsprocessen. Waar zitten bottlenecks omdat er nog veel data manueel moet verwerkt worden? Waar laat men soms steken vallen of haalt men niet het maximale uit de data?

  1. Creëer de juiste mindset binnen uw onderneming

Nieuwe technologie boezemt vaak angst in, geregeld zie je onheilspellende berichten alsof AI ervoor zou zorgen dat we allemaal onze job zullen kwijt raken, of erger nog: dat robots superieure intelligentie zouden ontwikkelen en de mens naar het achterplan gaan verdringen. Dat zit er allemaal niet meteen aan te komen.

Start desalniettemin tijdig met het informeren van uw medewerkers, en niet enkel de managers. Laat ook hen hun bezorgdheden formuleren, begeleid en informeer. Wijs hen op de ondersteunende rol die AI speelt binnen processen die hen kan helpen met hun werk en de meer repetitieve taken over te nemen

 

  1. Denk aan de lange termijn

Het budget voor (AI) projecten inschatten lukt meestal vrij goed voor de korte termijn maar vaak wordt vergeten dat deze oplossingen ook onderhouden dienen te worden. AI en machine learning modellen halen hun kracht uit data maar data kan veranderlijk zijn. Zo spelen in e-commerce de seizoenen bijvoorbeeld een belangrijke factor in wat er gekocht wordt. Een gebouwd AI model dat vandaag goed presteert zal het met andere woorden misschien niet meer zo goed doen binnen 6 maand of laat staan een jaar. Hou hier dan ook rekening mee, neem je hiervoor personeel in dienst of zorg voor gebruiksvriendelijke tooling om zelf aanpassingen te kunnen doorvoeren aan de modellen.

 

Artificiële intelligentie zal de komende jaren grote veranderingen teweeg brengen in nagenoeg elke economische sector. Met bovenstaande richtlijnen kan u uw onderneming alvast voorbereiden op deze onvermijdelijke transformatie die er de komende jaren aan komt. Wil je graag meer te weten komen over dit onderwerp kan je altijd terecht op onze AI blog.